MIL DTL-6396F-FIG3 TSO C69C APPENDIX 1 Test Fixture | GMIL6396-1544

0 1
MIL DTL-6396F-FIG3
TSO C69c Appendix 1 Test Fixture | GMIL6396-1544

Specifications

Model #
GMIL6396-1544
GMIL6396-1544 test fixture meets MIL DTL-6396F-FIG3
TSO C69C APPENDIX 1 requirements.